Skupina ČEZ
Sčítače
Info
Nastavení GPS
Zapnout GPS Přesnost: vypnuto